privacy policy

 1. Ο πωλητής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων του αγοραστή σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο πωλητής δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέλθουν σ’ αυτόν δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη, πέραν του πωλητή. Ο αγοραστής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παρέχει την συγκατάθεσή του ώστε ο πωλητής και οι εξουσιοδοτημένοι αυτού συνεργάτες να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα του αγοραστή, στο πλαίσιο της σχέσης αγοροπωλησίας. Επιπλέον, αποδέχεται ρητά την αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικών newslettersή διαφημίσεων των προϊόντων και υπηρεσιών του Πωλητή ανά εύλογα χρονικά διαστήματα με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ,email). Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να δηλώσει προς τον πωλητή ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια διαφημιστικά μηνύματα ή επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρία 

  Περιοχή: Τριανδρία
  Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 18, 553 37
  Τηλ.: 2310 954 002
  Fax: 2310 954 003
  Κιν.:
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 2. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον πωλητή, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που συλλέγονται και επεξεργάζονται και να ζητήσει τη διόρθωση και τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Έχει επίσης το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία όπως και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (ήτοι το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο). Ο πωλητής δύναται να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μέχρι ο αγοραστής να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Ο αγοραστής αναγνωρίζει, περαιτέρω, ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στον πωλητή είναι απαραίτηταστο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους σχέσης προκειμένου ο πωλητής να εκτελέσει ορθά τις υποχρεώσεις του από την πώληση/ τις πωλήσεις.

 1. Τα στοιχεία του αγοραστή, ενδεικτικά, τα οποία θα επεξεργάζεται ο πωλητής στο πλαίσιο της αγοροπωλησίας είναι
 1. Η επωνυμία και / ή  τo oνοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αγοραστή.
 1. Ο αριθμός τηλεφώνου και τη διεύθυνση έδρας ή κατοικίας του.

iii. Το αντικείμενο της παραγγελίας ή η υπηρεσία.

 • Ο τρόπος και τα στοιχεία πληρωμών του.
 • Ο χρόνος και τόπος παράδοσης του αγαθού ή παροχής της υπηρεσίας.
 • Ο αριθμός φορολογικού του μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.
 1. Οι ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και στον οποίο μπορούν να ανακτηθούν εκ νέου. Τα Cookies χρησιμεύουν στο να καθιστούν δυνατή την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας και να εξατομικεύουν την διαδικτυακή σας παρουσία. Οι συνηθισμένοι περιηγητές διαδικτύου (browsers) αποδέχονται τα cookies σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτετε όλα ή συγκεκρικένα cookies ή να ερωτάστε πριν από την αποδοχή ενός νέου cookie. Τις σχετικές οδηγίες σας τις παρέχουν οι περισσότεροι περιηγητές στο πεδίο «Menu». Εκεί ενημερώνεστε επίσης ως προς το πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχετε ήδηαποδεχθεί. Ενδεχομένως να μην δύνασθε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοχελίδας μας, εάν δεν αποδεχθείτε μερικά ή όλα τα Cookies. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας ή, εάν είναι απαραίτητο, με τη χωριστή προς τούτο συγκατάθεσή σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση Cookies.
 1. Ο πωλητής εγγυάται την τήρηση απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων από τυχόν αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή διάδοση στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και /η οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.
 1. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μία καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr) ή σε μια εποπτική αρχή άλλου κράτους της ΕΕ.
 1. Mπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας για το μέλλον, χωρίς αιτιολόγηση. Μια τέτοια ανάκληση αποκλείει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στην εξής διεύθυνση:

Περιοχή: Τριανδρία
Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 18, 553 37
Τηλ.: 2310 954 002
Fax: 2310 954 003
Κιν.:
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να απευθύνεστε στην εν λόγω διεύθυνση και σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την χρήση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.